"Spiegelend en bespiegelend komen we samen
op het spoor van wenselijke veranderingen."
  trainingen

Training Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling
De Meldcode is vanaf 2013 verplicht door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en bedoeld voor alle professionals. Wij zijn licentiehouder Meldcode en hebben deze trainingen voor diverse organisaties uitgevoerd. De basis- en verdiepingsmodule kunnen desgewenst op dezelfde dag worden gevolgd. Tevens zijn wij licentiehouder Train de trainer en mogen wij dus certificeren aan instellingen of professionals die de training bij ons volgen.

Per gedraaide groep gaat 5% van de opbrengst naar Cordaid Kinderstem.


Klik hier voor meer informatie over de training en de data en lees over de Meldcode op Aruba.

Training Team Change
In teams richt ik me op het sterker maken van de groepsidentiteit binnen organisaties. Daarnaast houd ik zicht op de procesbegeleiding van ieders individuele leerweg. Eerder heb ik als coordinator de groep selectieadviseurs binnen de Politie Academie in Amsterdam begeleid. Ook in een kindertehuis op Aruba is onze training op maat naar tevredenheid uitgevoerd.

Training Compententiegericht werken
Aan de hand van verschillende tools gaan we aan het werk met het competentiegericht leren. De vraag: wat is de meerwaarde van competentiegericht werken voor de praktijk van alledag? wordt beantwoord.

Training Sociale Activering
Een samenwerking met Jobkundig te Deventer. Samen brengen wij mensen weer in beweging, zodat ze op waardige wijze weer deel gaan nemen aan de maatschappij.

Vader en zoon zomertraining
Vaders die hun vakantie gebruiken om het contact met hun zoon uit te diepen. Eerder vonden deze trainingen in Frankrijk plaats. Thema's die aan bod komen zijn: contact houden, uitdagen, steunen, troosten, stoeien en alles wat er verder ter tafel komt.

Training (post)HBO studenten
(Post)HBO studenten die hun sociale en communicatieve vaardigheden willen vergroten kunnen groepsgewijs door mij worden getraind. Om de professionalisering van hun toekomstige vak aan te sturen train ik in ethiek, Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en het aanleggen van portfoliomappen.
© trainings-en adviesbureau er-na, KvK: 08169060 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan waar trainings- en adviesbureau er-na bij betrokken is zijn haar algemene voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost-Nederland.