"Spiegelend en bespiegelend komen we samen
op het spoor van wenselijke veranderingen."
  contact

Indien u mij binnen mijn praktijk om advies, coaching of therapie vraagt/volgt, registreer en verwerk ik bepaalde persoonsgegevens. Dit gaat om basisgegevens (zoals naam en adres), en bijvoorbeeld gegevens ten behoeve het opstellen van facturen. Ook kan het gaan om informatie over de voorgeschiedenis van therapeutische en medische behandelingen. Daarnaast komen tijdens een therapie ook andere, zeer persoonlijke en ook privacygevoelige zaken aan de orde. Ik kan hierover aantekeningen maken, gericht op de inhoudelijke continuïteit en ontwikkeling van ons contact. Daarnaast kan het voorkomen dat ik de (contact)gegevens gebruik om u per e-mail of schriftelijk te informeren over onderwerpen die zijn gerelateerd aan mijn werk met u. Dit doe ik alleen als u hiervoor toestemming geeft. Ik verstrek uw persoonsgegevens niet aan een andere partij, met uitzondering van situaties waarin ik de ondersteuning van een andere partij vraag bij het u aanbieden van toepasselijke informatie, zoals hierboven genoemd. In dat geval zal het nooit gaan om bijzondere persoonsgegevens zoals medische gegevens, of persoonlijke, emotionele informatie, tenzij hier uitdrukkelijke schriftelijke toestemming voor is. Ik ben als maatschappelijk werkende gebonden aan het beroepsgeheim. Lees meer
© trainings-en adviesbureau er-na, KvK: 08169060 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan waar trainings- en adviesbureau er-na bij betrokken is zijn haar algemene voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost-Nederland.