"Spiegelend en bespiegelend komen we samen
op het spoor van wenselijke veranderingen."
  opleidingen

Specialisatieopleiding Werken met pubers
Voor BGL&Partners heb ik dit specialisatiejaar van de opleiding Kinder- en Jeugdtherapie ontwikkeld. Hiervan ben ik senior-trainer en heb de docenten getraind in het werken met pubers. Het jaar is erkend door de SNRO.

Coach-opleiding
Als eerste in Nederland heb ik voor BGL&Partners de post-hbo Coach-opleiding herschreven naar de Europese Competenties. De EMCC (European Mentoring & Coaching Council) heeft een European Quality Award opgesteld, waar de opleiding aan voldoet. Meer hierover lees je op de site van de NOBCO.

Competentiegerichte MBO-opleiding Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener
Deze opleiding is in 2010 door mij exclusief ontwikkeld voor Capabel Onderwijs Groep. Er wordt in het bijzonder aandacht geschonken aan de aandachtige basishouding, diverse gesprekstechnieken, geweldloos communiceren en oplossingsgericht werken. De opleiding is erkend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in het kader van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs en opgenomen in het Centraal Register Beroepsopleidingen.

HBO opleiding wijkagenten
Voor Saxion Hogescholen heb ik een jaarcurriculum voor wijkagenten ontwikkeld en uitgevoerd. De competenties van de wijkagenten heb ik in opdracht van de Politie Twente naar HBO-niveau opgeplust. Bewijzen hiervan hebben de wijkagenten aangelegd in hun individuele portfoliomap, waarmee de opleiding is afgesloten. De bewijzen van kunnen zijn aan de hand van Eerder Verworven Competenties (E.V.C.'s) toegevoegd.
© trainings-en adviesbureau er-na, KvK: 08169060 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan waar trainings- en adviesbureau er-na bij betrokken is zijn haar algemene voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost-Nederland.