"Spiegelend en bespiegelend komen we samen
op het spoor van wenselijke veranderingen."
  masterclass

Systemische Masterclass "patronen in opvoedingssituaties"
Deelnemers leren efficiënter werken door het grotere verband te zien zonder het individu uit het oog te verliezen.

Deze systemische Masterclass is geschikt voor professionals die met ouders, kinderen en opvoedvraagstukken werken.

Gezinnen die vastlopen kenmerken zich over het algemeen door een ‘onhandige’ communicatie en vaststaande rollen voor elk lid van het gezin. Door het in kaart brengen van ontstane gezinspatronen brengt de professional structuur aan. Hierdoor krijgen de gezinsleden meer zicht op de rollen en gewoonten.

Vanuit de basisgedachte: ‘het is onmogelijk niet te communiceren’ (Watzlawick), zullen we naast de patronen in het gezin, ook kijken naar de omgevingsfactoren. Zo is jouw aandeel als professional van betekenis in het systeem. Is dit ook de betekenis die je wilt geven?

We oefenen tijdens deze twee dagen met het bieden van structuur door systemische tools uit te werken. Tijdens de Masterclass wordt er naast een theoretisch gedeelte gewerkt met ingebrachte casuïstiek.

Uitgangspunten

Erna Janssen is maatschappelijk werkster en trainer. Ze heeft jarenlange ervaring als systemische hulpverlener, opleider en hoofd opleidingen in binnen- en buitenland. Het onderzoeken en blootleggen van verbanden in de gezinnen waar ze mee werkt, maar ook binnen hulpverlenende instanties inspireerden haar tot deze Masterclass. Ze ontwikkelde diverse (post-) hbo opleidingen voor hulp- en dienstverleners. Ze trainde de uitvoerende trainers en docenten in haar systemische methodiek.

Kosten
De kosten voor de tweedaagse Masterclass bedragen € 1050,--p.p. excl. 21% btw
Lunch en materiaal zijn hierbij inbegrepen.
Wij sluiten de Masterclass af met een certificaat. Houd rekening met 4 sbu.
De NFG geeft 8 punten voor de Masterclass (volgens de voorwaarden van de NFG).
De Masterclass is geaccrediteerd bij Registerplein. Zij geven 2,5 punten voor de Masterclass.

Aanmelden kan bij Erna Janssen: info@er-na.eu 06-17445612

Terugkomdag en intervisie behoren tot de mogelijkheden.
© trainings-en adviesbureau er-na, KvK: 08169060 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan waar trainings- en adviesbureau er-na bij betrokken is zijn haar algemene voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost-Nederland.