"Spiegelend en bespiegelend komen we samen
op het spoor van wenselijke veranderingen."
  meldcode

Basismodule Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
De basismodule is bedoeld voor alle professionals die werken met ouders, kinderen en opvoedingsvraagstukken. Tijdens de training wordt gewerkt, samengewerkt en uitgewisseld met zoveel mogelijk verschillende disciplines.

Het basismodel van de Meldcode wordt besproken volgens de vijf stappen van de Meldcode:
1. in kaart brengen van signalen
2. collegiale consultatie en zonodig raadplegen van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling of het Steunpunt Huiselijk geweld
3. gesprek met de cliënt
4. weging van het geweld of de kindermishandeling
5. beslissen: hulp organiseren of melden

Na afloop van de module weten de deelnemers wat het doel van de verplichte Meldcode is, kennen de deelnemers de stappen van de Meldcode en weten de deelnemers hoe te handelen bij het waarnemen van signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Minimaal aantal deelnemers: 8
Data: in overleg.
Kosten basismodule: € 100,-- incl. cursusmateriaal en lunch, excl. btw

Verdiepingsmodule Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
De verdiepingsmodule is bedoeld voor iedereen die de basismodule reeds heeft gevolgd. In deze module wordt een verdiepingsslag gemaakt in het praktisch werken met de Meldcode. Thema's als signalering, handelingsverlegenheid, ethische, persoonlijke en zakelijke dilemma's komen aan de orde. In de diverse groepen is ruimte voor netwerken en samenwerken.

Na afloop van de module hebben de deelnemers het kind centraal leren zetten in het netwerk, hebben de deelnemers de professionele knelpunten in kaart gebracht en is er geoefend in lastige gesprekken, samenwerken en netwerken

Minimaal aantal deelnemers: 8
Data: in overleg.
Kosten verdieping: € 175,-- incl. cursusmateriaal, excl. btw

Prijs basis- en verdiepingsmodule samen: € 250,-- excl. btw

Ook trainingen meldcode op Aruba
Signaleren kunnen professionals goed op Aruba, misschien wel beter dan in Nederland. Maar na doorverwijzing gebeurt nog niet altijd wat volgens de meldcode zou moeten.

Erna Janssen geeft trainingen Meldcode in Nederland en Aruba. Lees het interview met haar in de Nieuwsbrief van de Overheid, d.d. oktober 2012: klik hier voor een gesprek over culturele verschillen, de toegevoegde waarde van divers samengestelde trainingsgroepen en het belang van goede casuïstiek.
© trainings-en adviesbureau er-na, KvK: 08169060 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan waar trainings- en adviesbureau er-na bij betrokken is zijn haar algemene voorwaarden van toepassing, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost-Nederland.